[genç soluklar 2001]
“Genç Soluklar”ın 2001 yılında gerçekleştirilen ilk ayağında 108 katılımcının 122 portfolyosu değerlendirmeye alındı. Yaş dağılımında 18-25 yaş aralığı en büyük paya sahipken, 25-30 yaş arası grup %22.69, 30 yaş üstü grup %15.13, 18 yaş altı grup ise %5.88’lik pay aldı.   İller bazında ise İstanbul %56 ile öne çıkarken, İzmir ve Ankara sırasıyla %13 ve %11’lik paylarla İstanbul’u takip etti. Proje kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda seçilen aşağıdaki 7 çalışma
Geniş Açı Fotoğraf Sanatı Dergisi'nin
15 Kasım 2001-15 Ocak 2002 tarihli
20. sayısında yayımlandı.
ahmet polat kısmet
şeyda sever yatra
kerem uzel yalın hali
erhan şermet istanbul'da erken uyananlar
yavuz sevimli kent?
serkan emiroğlu inanç
serra akcan boston'da bir sandalye